Tło laboratorium

Akredytacja

28.07.2011 Laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji nr AB 1269 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat akredytacji oraz aktualny zakres akredytacji znajdują się w poniższych plikach.

 

 

Czym jest akredytacja?

 

Akredytacja jest formalnym uznaniem przez jednostkę upoważnioną (Polskie Centrum Akredytacji) kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Dzięki akredytacji rośnie zaufanie do wyników badań, wzorcowań, kompetencji personelu, certyfikowanych usług oraz certyfikowanych systemów zarządzania.

 

Według normy PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

 

Międzynarodowe normy i wytyczne określają zasady akredytacji zarówno dla jednostek akredytujących jak i jednostek akredytowanych.