Tło laboratorium

Wyposażenie badawcze

Laboratorium dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem pomiarowo – badawczym umożliwiającym wykonywanie badań:

  • mieszanek mineralno – asfaltowych
  • betonów
  • asfaltów
  • wypełniaczy
  • kruszyw
  • gruntów
  • badań polowych

 

Całość wyposażenia podlega okresowym sprawdzeniom wewnętrznym oraz wzorcowaniom – zgodnie z obowiązującym w Laboratorium harmonogramem, co zapewnia spójność pomiarową oraz gwarantuje klientom najwyższy poziom usług.

 

Laboratorium poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia, stale rozszerza zakres oferowanych klientom badań.