Tło laboratorium

Zakres działalności

Obraz
zakres działalności

Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki to laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji numer AB 1269. Laboratorium działa w zgodzie z zapisami normy PN-EN ISO 17025, co gwarantuje klientom zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych badań. 

 

Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki, to prywatna, w pełni niezależna jednostka badawcza. Specjalizacją firmy są badania mieszanek mineralno-asfaltowych – szczególnie opracowanie badań typu mm-a na zgodność z normami zharmonizowanymi serii 13108 oraz krajowymi wytycznymi opartymi na tych normach. 

 

Laboratorium wykonuje również szereg badań asfaltów, kruszyw, wypełniaczy oraz betonów. 

 

Wykonujemy badania na zlecenie inwestorów prywatnych jak również jednostek administracji drogowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, polegające na wykonywaniu pomiarów i badań do projektowania, podczas realizacji jak i po zakończeniu inwestycji.